Quảng Ngãi: Đề xuất chuyển đổi 17,5 ha đất trồng lúa xây Khu đô thị sinh thái hơn 7.100 tỷ đồng

25/02/2024 12:13

UBND tỉnh Quảng Ngãi có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi, tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án với tổng diện tích là 93,92 ha. Trong đó, tổng diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án là 17,5 ha.

Nếu được chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm.

Đây là dự án quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu đầu tư xây dựng mới khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái theo quy hoạch phân khu được duyệt, với đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn, kết hợp cung ứng dịch vụ du lịch sinh thái, lưu trú cho khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần phát triển đô thị, dịch vụ du lịch cho tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã rà soát nhu cầu sử dụng đất của dự án; chịu trách nhiệm và đảm bảo về tính chính xác giữa hồ sơ và thực địa, sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tính khả thi trên thực tế.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư ít nhất chiếm đến 15% vốn đầu tư dự án và vốn huy động dự kiến nhiều nhất là 85% vốn đầu tư dự án. Thời gian thực hiện dự án là 7 năm.

Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS NHSLAND (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) và đối tác xây lắp là Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA.