Đà Nẵng tìm nhà thầu thi công Quốc lộ 14B gần 500 tỷ

30/09/2023 16:09

Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất tại dự án Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B qua địa phận Tp.Đà Nẵng.

Ngày 30/9, ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Tp.Đà Nẵng, đã ký quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, Tp.Đà Nẵng.

Theo đó, gói thầu thi công xây dựng công trình có giá gần 481,3 tỷ đồng.

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải và UBND Tp.Đà Nẵng.

Hình thức lựa chọn đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày.

Theo hồ sơ mời thầu, bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu, kỹ thuật, nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

Nhà thầu có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt (DTM).

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng tìm nhà thầu thi công Quốc lộ 14B gần 500 tỷ

Quốc lộ 14B sắp được nâng cấp, sửa chữa. 

Ngoài ra, một trong những yêu cầu quan trọng, nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu hoặc có một hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn Tp.Đà Nẵng từ nút giao thông Túy Loan đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam có tổng chiều dài khoảng 7,55km với điểm đầu tuyến tại Km24+633 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) và điểm cuối tuyến tại Km32+185 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) có tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng.

Dự án được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư với giá trị 788,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách của thành phố).

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT khoảng hơn 430 tỷ đồng (đầu tư 4 làn xe với bề rộng nền đường 20,5m); vốn ngân sách thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng gần 358 tỷ đồng (đầu tư phần mở rộng lên 6 làn xe, bề rộng nền đường lên 34m).

Đây là tuyến đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô 6 làn xe, trong đó 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.